Pravila i uvjeti nagradnog natečaja: Osvojite mačje grebalice!

 1. Opće odredbe

Ova pravila određuju način organiziranja nagradnog natečaja ”Osvojite mačje grebalice!” (u daljnjem tekstu: nagradni natečaj), koju organizira P.O. Alati d.o.o., Riva 7, 52212 Fažana, OIB 10238087103 (u daljnjem tekstu: organizator). Sudjelovanjem u nagradnom natečaju, tj. lajkanjem i komentarom, sudionik u potpunosti prihvaća ova pravila i opće uvjete sudjelovanja u nagradnom natečaju i s njima se u potpunosti slaže. Ovaj nagradni natečaj nije ni na koji način povezan s Facebookom. Svi podaci i informacije bit će proslijeđeni organizatoru, nikada Facebooku.

 1. Svrha nagradnog natečaja

Svrha nagradnog natečaja je promocija prodajnog segmenta mačjih grebalica, P.O. Alati d.o.o.

 1. Sudionici

Sudionici nagradnog natečaja mogu biti sve fizičke osobe s stalnim prebivalištem u Republici Hrvatska. U nagradnom natečaju ne mogu sudjelovati osobe koje na bilo koji način neposredno sudjeluju u provedbi nagradnog natečaja.

 1. Način sudjelovanja

Sudionici nagradnog natječaja sudjeluju tako da:

 1. Lajkaju Facebook stranicu organizatora Grebalice.hr (https://www.facebook.com/grebalice.hr/) i lajkaju objavu organizatora.
 2. U komentar nagradnog natečaja objave link ili naziv proizvoda koji žele (proizvod pronađite u online trgovini https://www.grebalice.hr/).
 3. U komentar nagradnog natečaja objavite sliku svog mačka i njegovo ime (slike će također sudjelovati u glasovanju za izbor ”Zverinica mjeseca” koji organiziramo na grebalice.hr, slike s najviše lajkova bit će tamo objavljene).

Svaka osoba može sudjelovati više puta, tj. s više komentara, ali će u ždrijebu biti uključena samo jednom.

 1. Trajanje nagradnog natečaja

Nagradni natečaj se provodi na području Republike Hrvatske i traje od 18. 6. 2024. do 17. 7. 2024. u 23:59 po hrvatskom vremenu.

 1. Nagrada

1. NAGRADA: Grebalica u vrijednosti od 114,99 €
2. NAGRADA: Grebalica u vrijednosti od 89,99 €
3. NAGRADA: Grebalica ili dodaci u vrijednosti od 29,99 €

Nagrada je predviđena za jedan proizvod u visini vrijednosti i ne može se zamijeniti niti zahtijevati njegova novčana protuvrijednost.

 1. Izbor dobitnika

Izbor dobitnika održat će se 18. 7. 2024 u sjedištu organizatora nagradnog natečaja. Izvršit će ga tročlana komisija; predsjednik komisije i dva člana komisije. Izbor će se provesti na način da će se između svih koji su ispunili sve 3 točke sudjelovanja nasumično izvući dobitnik. Po završetku nagradnog natečaja imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici organizatora. Svi sudionici nagradnog natečaja sudjelovanjem u nagradnom natečaju izričito i neopozivo pristaju na objavu imena na Facebook stranici organizatora. Odluka komisije je konačna i žalba nije moguća.

 1. Preuzimanje nagrade

Uvjet za dobivanje nagrade je da sudionik ispunjava uvjete definirane pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natečaju te organizatoru u privatnoj poruci dostavi podatke potrebne za slanje i preuzimanje nagrade (ime i prezime, ulica, poštanski broj i mjesto). Nagrada će dobitniku biti poslana poštom na trošak organizatora nagradnog natečaja najkasnije u roku od 3 dana od primitka podataka dobitnika. Organizator ne odgovara za eventualno izgubljene ili oštećene pošiljke. Smatra se da je nagrada uručena dobitniku kada je organizator pošalje na adresu koju je naveo dobitnik, a organizator ne odgovara za njezinu stvarnu dostavu. U slučaju da dobitniku nije moguće uručiti nagradu ili je ista vraćena organizatoru, smatra se da je dobitnik odbio nagradu, te ista ostaje nepodijeljena. Organizator zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:

 • dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
 • postoji sumnja u istovjetnost podataka,
 • se utvrdi da je korisnik sudjelovao u nagradnom natečaju suprotno pravilima i uvjetima nagradnog natečaja.
 1. Izuzimanje odgovornosti

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • (ne)funkcioniranje društvene mreže Facebook,
 • sve ostale aktivnosti na društvenoj mreži Facebook,
 • bilo kakve posljedice koje bi sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom izvlačenju,
 • neisporučene pošiljke s nagradama,
 • bilo kakve posljedice pri korištenju nagrada.
 1. Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci zaštićeni su u skladu s općim aktima organizatora nagradnog natečaja iz područja zaštite osobnih podataka i u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudionici nagradne igre izričito pristaju da organizator nagradnog natečaja osobne podatke koje sudionici dostave u okviru sudjelovanja u nagradnom natečaju koristi za potrebe ovog nagradnog natečaja. Dostavljeni podaci bit će korišteni isključivo za potrebe slanja ili dogovora o preuzimanju nagrade. Organizator se obvezuje da osobne podatke neće prosljeđivati trećim osobama, osim ako je to potrebno zbog provedbe nagradnog natečaja.

 1. Ostale odredbe

Organizator ne odgovara za zakašnjele, nepotpune te nepravilne objave. Odluka organizatora nagradnog natečaja o svim pitanjima vezanim uz nagradni natečaj i pravilima vezanim uz nju je konačna i vrijedi za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila smatraju se primarnima u odnosu na sve eventualne druge objave, bilo u tiskanoj, elektronskoj ili bilo kojoj drugoj formi. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo organizator. Organizator nagradnog natečaja zadržava pravo izmjena ovih pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natečaju ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim izmjenama ovih pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natečaju obavijestit će sudionike objavom na web stranici https://www.grebalice.hr, gdje su navedena pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natečaju. Za sve eventualne sporove iz naslova nagradnog natečaja koji se ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je okružni sud.

Ova pravila stupaju na snagu danom prihvaćanja.

U Rivi, 14. 6. 2024